A, b, c, d, e, f, g,
Zing met mij de letters mee
H, i, j, k, l, m, n, o, p,
Q, r, s, t, u, v, w,
X, y, z, ‘kheb geen idee
Alleen van Tilburg is die mooie T.

A, b, c, d, e, f, g,
H, i, j, k, l, m, n, o, p,
Q, r, s, t, u, v, w,
X, y, z, maar vooral T

A, b, c tot x, y, z,
Alleen de T wordt op mijn buik gezet.