Film bij het het Quiet 500 Magazine http://www.quiet500.nl

Rijkdom erotiseert en wordt gevierd. Armoede wordt in stilte beleden. Vandaar de Quiet 500, een glossy magazine waarin de (stille) armoede vanuit verschillende kanten wordt belicht. De redactie daagt hiermee de 500 rijkste Nederlanders uit om mee te werken aan armoedebestrijding.

De opbrengst van de verkoop van de Quiet 500 en uw gulle giften komen geheel ten goede aan Stichting Broodnodig (‘broodpater’ Gerrit Poels) en Stichting Tilburgse Voedselbank.