Met Safecity-betouwbaar-online zijn we opgenomen als pioniersproject bij het SIDN fonds. Met het project betrouwbaar.online wordt onderzoek gedaan naar het opzetten van een vergelijkings- en waarderingswebsite voor de betrouwbaarheid van apps en IoT apparatuur.