Betrouwbaar online

Open platform voor benchmarking betrouwbaarheid van Apps en IOT apparatuur

Met Safecity-betouwbaar-online zijn we opgenomen als pioniersproject bij het SIDN fonds. Met het project betrouwbaar.online wordt onderzoek gedaan naar het opzetten van een vergelijkings- en waarderingswebsite voor de betrouwbaarheid van apps en IoT apparatuur. Op basis van evaluaties en algoritmen wordt gescoord op security, dataverbindingen en AVG/GDPR.
Het project is inmiddels beeindigd.


Geplaatst op

in

Tags: