Betrouwbaar.online

1 apr 2020 | internet, projecten

Open platform voor benchmarking betrouwbaarheid van Apps en IOT apparatuur.

Met Safecity-betouwbaar-online zijn we opgenomen als pioniersproject bij het SIDN fonds. Betrouwbaar.online staat voor een veilig internet en wil daarom Apps en IOT apparaten onderzoeken of zij veilig en integer zijn en deze ranken op betrouwbaarheid.

Inmiddels wordt aan een Engelse variant gewerkt:

https://callfortrust.online »