Betrouwbaar.online

1 apr 2020 | internet, projecten

Open platform voor benchmarking betrouwbaarheid van Apps en IOT apparatuur. Betrouwbaar.online staat voor een veilig internet en wil daarom Apps en IOT apparaten onderzoeken of zij veilig en integer zijn en deze ranken op betrouwbaarheid.

https://betrouwbaar.online »

Simultaan wordt aan een Engelse variant gewerkt:

https://callfortrust.online »