Gilaworks Digital Daredevils

Gilaworks

Digital Daredevils

Videoservices | Internetservices | Projecten

Videoservices

Everything under one roof; from script to post production and from animation to documentary.

Learn more

Internetservices

In our network we offer all the expertise from building websites to maintening them or writing for them.

Learn more

Projects

Open the public’s eyes or make them close, inspire or mobilize in the process of transport.

Learn more

NEWEST YOUTUBES

TALKSHOW
De talkshow bestaat uit drie elementen: een case study, interviews met twee experts en een dialoog met het publiek. Tijdens de casestudy zal Haiko als host de relevante (Nederlandse & Europese) beleidsplannen introduceren aan het publiek. Vervolgens gaat hij in gesprek met twee experts om hier meer over te leren. Hoe denken zij (vanuit hun rol) bijvoorbeeld dat het beste tot effec&eve wetgeving gekomen kan worden? En wat is hierin de rol van de overheid, het bedrijfsleven en burgers? Kunnen we out-of-the-box denken om lokaal een circulaire tex&elketen te organiseren? En hoe kunnen we het vooral leuker en makkelijker maken om hieraan bij te dragen?
Tot slot wordt het publiek gevraagd input te geven en vragen te stellen aan de twee experts. Het doel van de talkshow is daarom om op een frisse & energieke manier mensen te betrekken in het gesprek om zo gezamenlijk te leren & ideeën uit te wisselen over de aanstaande wetgeving.
PANELGESPREK
Tijdens het panelgesprek wordt de (lokale) tex&elketen uitgenodigd aan tafel. Hierbij gaan het bedrijfsleven, ondernemers, (kritische) consumenten en beleidsvoerders in gesprek om na te denken over de (lokale) invulling van beleidsprogramma’s. Het doel van dit gesprek is om Tilburg als Tex&elstad een shortlist met vijf aanbevelingen te laten opstellen die als input kan dienen voor het beleidsproces.
RESULTAAT
Beoogd wordt om deze middag tot nieuwe kennis & inzichten te komen en afstemming te vinden op zowel europees-nationaal-lokaal niveau als tussen politiek-bedrijfsleven-burgers. N.a.v. de middag zal een lijst met vijf aanbevelingen worden opgesteld die later aan de lokale wethouder circulaire economie te gemeente Tilburg, Bas van der Pol, zal worden overhandigd.
TEXTALK SPECIAL @ TEXTILIUM FUTURA

TALKSHOW
De talkshow bestaat uit drie elementen: een case study, interviews met twee experts en een dialoog met het publiek. Tijdens de casestudy zal Haiko als host de relevante (Nederlandse & Europese) beleidsplannen introduceren aan het publiek. Vervolgens gaat hij in gesprek met twee experts om hier meer over te leren. Hoe denken zij (vanuit hun rol) bijvoorbeeld dat het beste tot effec&eve wetgeving gekomen kan worden? En wat is hierin de rol van de overheid, het bedrijfsleven en burgers? Kunnen we out-of-the-box denken om lokaal een circulaire tex&elketen te organiseren? En hoe kunnen we het vooral leuker en makkelijker maken om hieraan bij te dragen?

Tot slot wordt het publiek gevraagd input te geven en vragen te stellen aan de twee experts. Het doel van de talkshow is daarom om op een frisse & energieke manier mensen te betrekken in het gesprek om zo gezamenlijk te leren & ideeën uit te wisselen over de aanstaande wetgeving.

PANELGESPREK
Tijdens het panelgesprek wordt de (lokale) tex&elketen uitgenodigd aan tafel. Hierbij gaan het bedrijfsleven, ondernemers, (kritische) consumenten en beleidsvoerders in gesprek om na te denken over de (lokale) invulling van beleidsprogramma’s. Het doel van dit gesprek is om Tilburg als Tex&elstad een shortlist met vijf aanbevelingen te laten opstellen die als input kan dienen voor het beleidsproces.

RESULTAAT
Beoogd wordt om deze middag tot nieuwe kennis & inzichten te komen en afstemming te vinden op zowel europees-nationaal-lokaal niveau als tussen politiek-bedrijfsleven-burgers. N.a.v. de middag zal een lijst met vijf aanbevelingen worden opgesteld die later aan de lokale wethouder circulaire economie te gemeente Tilburg, Bas van der Pol, zal worden overhandigd.

YouTube Video VVVIUWVsWU44UGJjLWwzc2RWRHFnM1JRLlgtZm4zVlpsQm1V

TEXTALK SPECIAL @ TEXTILIUM FUTURA

PARK platform for performing arts
KOMMA #16 - dans / choreografie
reactie op 'Uit De Diepten'
04.06 2022
Simon Bus (Heerlen, 1989) begint na het zien van een clip van Run-DMC op zijn twaalfde met breaken. Sinds 2002 maakt hij deel uit van breakdance crew ‘Trashcan Heroes’, waarmee hij fanatiek meedoet aan zoveel mogelijk battles in binnen- en buitenland. Zo’n tien jaar later rondt hij de studie 'visuele communicatie' af aan de Academie voor Beeldende Kunsten in Maastricht. Zijn B-boy naam Statue verraadt dat zijn ‘gevoel voor beeld’ dan ook in de breakdance scene is doorgedrongen. Simons onderzoekende manier van kijken en bewegen wint steeds meer terrein op de traditionele opvatting van breakdance. Langzamerhand schuift zijn stijl op richting ‘experimental’ en wordt hij een regelrechte vernieuwer van het genre. In 2018 begint hij zich aan het makerschap te wijden. Ook daarin blijft hij experimenteren met urban dansvormen als house en breakdance. Vanuit zijn eigen hyperflexibiliteit keert hij deze vormen binnenste buiten en onderste boven en weet hij ook zijn dansers daarin te stimuleren. Zo ontstaat een heel eigen bewegingstaal die op haar beurt ook weer inspireert tot specifieke vormgeving en belichting. Startend vanuit verhalende thema’s zet Simon beweging in om ruimte te creeëren voor associaties en komt hij tot abstracties die rust geven en tegelijkertijd uitnodigen tot verontrusting. Virtuositeit en extreme fysieke mogelijkheden blijken daarbij steeds opnieuw een bron van humor en betrekkelijkheid.
Simon Bus komma#16

PARK platform for performing arts

KOMMA #16 - dans / choreografie
reactie op 'Uit De Diepten'
04.06 2022

Simon Bus (Heerlen, 1989) begint na het zien van een clip van Run-DMC op zijn twaalfde met breaken. Sinds 2002 maakt hij deel uit van breakdance crew ‘Trashcan Heroes’, waarmee hij fanatiek meedoet aan zoveel mogelijk battles in binnen- en buitenland. Zo’n tien jaar later rondt hij de studie 'visuele communicatie' af aan de Academie voor Beeldende Kunsten in Maastricht. Zijn B-boy naam Statue verraadt dat zijn ‘gevoel voor beeld’ dan ook in de breakdance scene is doorgedrongen. Simons onderzoekende manier van kijken en bewegen wint steeds meer terrein op de traditionele opvatting van breakdance. Langzamerhand schuift zijn stijl op richting ‘experimental’ en wordt hij een regelrechte vernieuwer van het genre. In 2018 begint hij zich aan het makerschap te wijden. Ook daarin blijft hij experimenteren met urban dansvormen als house en breakdance. Vanuit zijn eigen hyperflexibiliteit keert hij deze vormen binnenste buiten en onderste boven en weet hij ook zijn dansers daarin te stimuleren. Zo ontstaat een heel eigen bewegingstaal die op haar beurt ook weer inspireert tot specifieke vormgeving en belichting. Startend vanuit verhalende thema’s zet Simon beweging in om ruimte te creeëren voor associaties en komt hij tot abstracties die rust geven en tegelijkertijd uitnodigen tot verontrusting. Virtuositeit en extreme fysieke mogelijkheden blijken daarbij steeds opnieuw een bron van humor en betrekkelijkheid.

YouTube Video VVVIUWVsWU44UGJjLWwzc2RWRHFnM1JRLmhQRmhvaHBGTkdj

Simon Bus komma#16