Ssstt…Quiet 500

De Tilburgse Armoede-industrie

Gilaworks bouwde een webshop voor de verkoop van de Quiet 500, een glossy die aandacht vraagt voor stille armoede. Anton Dautzenberg was de bedenker van het magazine en deed de eindredactie van Quiet 1 en 2. Duizenden exemplaren van de glossies gingen over de digitale toonbank. Een succesverhaal.

Maar …
De marktplaats voor zonder geld die Gilaworks naar het idee van hoofdsponsor Dirk Lips aan het maken was.
Ralf, terwijl hij het boek ‘Gratis geld voor iedereen’ van Rutger Bregman promoot .

De chemie tussen mij en Ralf (toenmalig projectleider Quiet 500) was niet goed. Daarbij was Ralf vooral bezig zijn eigen netwerk van gratis geld te voorzien. Toen ik een sponsor aanbracht die gratis sollicitatie-trainingen aanbood voor Quiet members die daar op vrijwillige basis aan mee wilden doen ging Ralf op de rem staan. Dat ging tegen de belangen van zijn makkers in. Ralf gebruikt zijn positie bij het Tilburg Akkoord waarin hij zitting heeft namens TIWOS om lucratieve projecten naar Tussenheid te verwijzen waar hij eveneens bij betrokken is. Kassa voor zijn vriendjes dus. Er is veel kritiek op Ralf, maar bestuurlijk Tilburg houdt hem het hand boven het hoofd. Toen ik Willem Bongaarts, de bedenker van het Tilburg Akkoord en oud-collega bij Wijkzaken sprak voor UITWIJKEN bevestigde deze dat het Akkoord verworden was tot een netwerkclubje van Ralf. Zo was het uitdrukkelijk niet bedoeld!

Ralf die goed boert van zijn armoedewerk heeft een riant zwembad in zijn achtertuin, daarom noem ik hem altijd ‘de bedelende baantjestrekker’ 😉