PASSAnT

PASSAnT, ofwel Platform for Security Solutions Harbours & Terminals

We bouwden de website, hosten en  actualiseren deze met nieuwsberichten en met korte films houden we de sitebezoekers en de subsidiënten  op de hoogte van de vorderingen.

Voltooid, site opgeheven

Hieronder de video’s voor PASSAnT