Pionier bij SIDN fonds

18 feb 2020 | Betrouwbaar.online, internet

Met Safecity-betouwbaar-online zijn we opgenomen als pioniersproject bij het SIDN fonds. Met het project betrouwbaar.online wordt onderzoek gedaan naar het opzetten van een vergelijkings- en waarderingswebsite voor de betrouwbaarheid van apps en IoT apparatuur. Op basis van evaluaties en algoritmen wordt gescoord op security, dataverbindingen en AVG/GDPR. In juli presenteren we ons project plus demo website.

Meer informatie »