RIP stadsdichterstilburg.nl

Toen Gilaworks met TilburgZ.nl stopte, betekende dat ook het einde van de site ‘stadsdichterstilburg.nl’ (behalve cv’s van de stadsdichters ook gedichten over de stad, soms aangebracht op een plek in de stad op een googlemap) Via de site kregen we enkele klussen; voor ‘goed bezig’ maakten we een enkele clipjes en in het Elizabeth Ziekenhuis werden gedichten van Frank van Pamelen (vide) en Nick J. Swarth (deur) geplaatst. Daarnaast maakte een niet nader te noemen directeur van een niet nader te noemen Tilburgs bedrijf enkele jaren goede sier op de personeels-sinterklaasavonden met de custom made sinterklaasgedichten van JACE van de VEN.